لیست کامل مطالب سایت
چت آنلاین

روزنامه ها و سقوط هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی

دسترسی رایگان به آرشیو روزنامه ها یکی از خدمات پر تعداد "هم سوالی" است.

شما میتونید روزنامه های امروز و نسخه های قدیمی تر هر روزنامه رو در "هم سوالی" به رایگان و بصورت روزانه مشاهده کنید.

بررسی واکنش روزنامه ها به اتفاقات گذشته میتونه جالب باشه خصوصا اتفاق مهم و بحث برانگیزی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی.

تو این حادثه به دلیل اینکه در ابتدا دلیل سقوط عنوان نشد، روزنامه ها ابتدا مسائل دیگه ای مطرح کردند و بعد که حقیقا ماجرا مشخص شد، تیترها و لحن ها کاملا متفاوت شد.

در زیر عکس صفحه اول روزنامه های منتخب کشور در مورد واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی رو میتونید ببینید:

روزنامه کیهان تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه کیهان تاریخ 21 دی 1398

روزنامه کیهان تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه کیهان تاریخ 22 دی 1398

روزنامه اعتماد تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه اعتماد تاریخ 21 دی 1398

روزنامه اعتماد تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه اعتماد تاریخ 22 دی 1398

روزنامه ایران تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه ایران تاریخ 21 دی 1398

روزنامه ایران تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه ایران تاریخ 22 دی 1398

روزنامه جوان تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه جوان تاریخ 21 دی 1398

روزنامه جوان تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه جوان تاریخ 22 دی 1398

روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 21 دی 1398

روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 22 دی 1398

روزنامه رسالت تاریخ 21 دی 1398

رسالت این نسخه رو از آرشیو خودش پاک کرده!

روزنامه رسالت تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه رسالت تاریخ 22 دی 1398

روزنامه وطن امروز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه وطن امروز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه وطن امروز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه وطن امروز تاریخ 22 دی 1398

روزنامه فرهیختگان تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه فرهیختگان تاریخ 21 دی 1398

روزنامه فرهیختگان تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه فرهیختگان تاریخ 22 دی 1398

روزنامه سازندگی تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه سازندگی تاریخ 21 دی 1398

روزنامه سازندگی تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه سازندگی تاریخ 22 دی 1398

روزنامه آرمان ملی تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه آرمان ملی تاریخ 21 دی 1398

روزنامه آرمان ملی تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه آرمان ملی تاریخ 22 دی 1398

روزنامه مردم سالاری تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه مردم سالاری تاریخ 21 دی 1398

روزنامه مردم سالاری تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه مردم سالاری تاریخ 22 دی 1398

روزنامه شرق تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه شرق تاریخ 21 دی 1398

روزنامه شرق تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه شرق تاریخ 22 دی 1398

روزنامه همشهری تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه همشهری تاریخ 21 دی 1398

روزنامه همشهری تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه همشهری تاریخ 22 دی 1398

روزنامه حمایت تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه حمایت تاریخ 21 دی 1398

روزنامه حمایت تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه حمایت تاریخ 22 دی 1398

روزنامه رویش ملت تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه رویش ملت تاریخ 21 دی 1398

روزنامه رویش ملت تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه رویش ملت تاریخ 22 دی 1398

روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 22 دی 1398

روزنامه قدس روز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه قدس روز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه قدس روز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه قدس روز تاریخ 22 دی 1398

روزنامه جام جم روز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه جام جم روز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه جام جم روز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه جام جم روز تاریخ 22 دی 1398

لطفا یک گزینه را انتخاب کنید