عکس العمل روزنامه ها به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی

در زیر عکس صفحه اول روزنامه های منتخب کشور در مورد واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی رو میتونید ببینید:

روزنامه کیهان تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه کیهان تاریخ 21 دی 1398

روزنامه کیهان تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه کیهان تاریخ 22 دی 1398

روزنامه اعتماد تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه اعتماد تاریخ 21 دی 1398

روزنامه اعتماد تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه اعتماد تاریخ 22 دی 1398

روزنامه ایران تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه ایران تاریخ 21 دی 1398

روزنامه ایران تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه ایران تاریخ 22 دی 1398

روزنامه جوان تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه جوان تاریخ 21 دی 1398

روزنامه جوان تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه جوان تاریخ 22 دی 1398

روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 21 دی 1398

روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 22 دی 1398

روزنامه رسالت تاریخ 21 دی 1398

رسالت این نسخه رو از آرشیو خودش پاک کرده!

روزنامه رسالت تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه رسالت تاریخ 22 دی 1398

روزنامه وطن امروز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه وطن امروز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه وطن امروز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه وطن امروز تاریخ 22 دی 1398

روزنامه فرهیختگان تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه فرهیختگان تاریخ 21 دی 1398

روزنامه فرهیختگان تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه فرهیختگان تاریخ 22 دی 1398

روزنامه سازندگی تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه سازندگی تاریخ 21 دی 1398

روزنامه سازندگی تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه سازندگی تاریخ 22 دی 1398

روزنامه آرمان ملی تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه آرمان ملی تاریخ 21 دی 1398

روزنامه آرمان ملی تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه آرمان ملی تاریخ 22 دی 1398

روزنامه مردم سالاری تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه مردم سالاری تاریخ 21 دی 1398

روزنامه مردم سالاری تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه مردم سالاری تاریخ 22 دی 1398

روزنامه شرق تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه شرق تاریخ 21 دی 1398

روزنامه شرق تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه شرق تاریخ 22 دی 1398

روزنامه همشهری تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه همشهری تاریخ 21 دی 1398

روزنامه همشهری تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه همشهری تاریخ 22 دی 1398

روزنامه حمایت تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه حمایت تاریخ 21 دی 1398

روزنامه حمایت تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه حمایت تاریخ 22 دی 1398

روزنامه رویش ملت تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه رویش ملت تاریخ 21 دی 1398

روزنامه رویش ملت تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه رویش ملت تاریخ 22 دی 1398

روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه صدای اصلاحات روز تاریخ 22 دی 1398

روزنامه قدس روز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه قدس روز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه قدس روز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه قدس روز تاریخ 22 دی 1398

روزنامه جام جم روز تاریخ 21 دی 1398

صفحه اول روزنامه جام جم روز تاریخ 21 دی 1398

روزنامه جام جم روز تاریخ 22 دی 1398

صفحه اول روزنامه جام جم روز تاریخ 22 دی 1398

آرشیو روزنامه ها

نظر شما در مورد مقاله "عکس العمل روزنامه ها به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی"

نظرتان در مورد این مقاله را در بخش نظرات در پائین صفحه ارسال کنید.

تمامی نظراتی که در رابطه با مقاله "عکس العمل روزنامه ها به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی" بوده و خلاف قوانین نباشد، منتشر خواهند شد.

نظرات کاربران

تعداد نظرات:?

تمامی نظرات کاربران خوانده شده و درصورت عدم مغایرت با قوانین کشور، در عرض کمتر از 24 ساعت منتشر خواهد شد.

نظرات و تجربیات ارزشمند شما، سال ها در زیر این پست باقی مانده و راهنمای هموطنانمان خواهد بود.

    سولماز ویرایش
    cnjypwsdrf ویرایش
    موقتا امکان ورود یا ثبت نام در سایت وجود ندارد.