لیست کامل مطالب سایت
چت آنلاین

اشتراک گذاری تجربه

هم سوالی

هم سوالی وب سایتی آموزشی - مشاوره ایست که مبنای کار خود را اشتراک گذاری تجربیات، آموزش ها، پاسخ ها و ... گذاشته است.

به بیان دیگر، تمرکز هم سوالی به آموزش افراد براساس تجربیات مشترک آنها در زندگی است.

تجربه

منظور از تجربه در هم سوالی هر آن چیزیست که در زندگی برای شما اتفاق افتاده و از آن توانسته اید درسی هر چند کوچک بگیرید.

تجربیات مشترک

با وجود همه تفاوت هایی که در زندگی ما انسان ها وجود دارد و سرگذشت و سرنوشت های متفاوتمان، اما اکثر تجربیات زندگی همه ما، یکسان و مشابه است.

بعنوان مثال همه ی ما سرماخوردگی را تجربه کرده ایم و درمان های مختلفی را برای بهبود و تسکین خود بکار گرفته ایم که اشتراک گذاری آن تجربیات کمک مهمی به دیگرانی که با این مشکل روبرو هستند، خواهد کرد.

اشتراک گذاری تجربیات

در صورتیکه تجربه مفیدی در هر زمینه ای دارید، از یکی از طریقه صفحه ی چت آنلاین تجربه خود را برای ما ارسال کنید.

هم سوالی بر مبنای مطلب ارسالی شما، یک مطلب جامع تر تهیه و در سایت منتشر خواهد کرد.

بر حسب شرایط و علاقه شما، از شما هم بعنوان اشتراگ گذارنده این تجربه، نام برده خواهد شد.

نویسنده تجربیات

البته در صورتیکه تمایل دارید تجربه خود را بصورت یک مقاله در آورید، می توانید بعنوان نویسنده سایت با هم سوالی همکاری کنید.

برای دریافت توضیحات بیشتر صفحه آگهی استخدام نویسنده اینترنتی سایت را مشاهده کنید.

لطفا یک گزینه را انتخاب کنید